Galéria okien

Rozvoj spoločnosti:
Spoločnosť
Jenssen Slovakia
vstúpila na Slovenský trh na jeseň roku 2000.

Technologický postup:


 Profil spoločnosti

Príhovor riaditeľa spoločnosti
p. Martina Tormu

Spoločnosť Jenssen Slovakia vznikla v roku 2000, ako priamy dôsledok záujmu širokej vrstvy obyvateľstva o rekonštrukciu pôvodných okien.

Záujem o rekonštrukciu vyplýva z existujúcej štruktúry bytového fondu na Slovensku, kde ako dôsledok panelovej výstavby prevládajú byty s typizovanými zdvojenými oknami, ktoré v dnešnej dobe už nespĺňajú nároky moderného bývania. Stavebné spoločnosti, ktoré sa touto otázkou zaoberali, neboli schopné ponúknuť konečnému zákazníkovi rekonštrukciu pôvodných okien, ale iba výmenu za nové okná, napriek tomu, že pôvodné okná boli ešte vo veľmi zachovalom stave a nosná drevená časť okna bola ešte zdravá. Riešenie výmenou starých okien však bolo pre konečného zákazníka často finančne náročné. Naša spoločnosť si uvedomovala existenciu tohto širokého a doteraz nikým nepokrytého trhu a potrebu riešenia tejto otázky.

Pod pojmom rekonštrukcia okna rozumieme nielen opravu pôvodného okna a jeho náter, ale aj výmenu pôvodného skla za izolačné dvojsklo, výmenu kovania, prípadne iných doplnkov okna. Tento typ skla spĺňa všetky súčasné podmienky ohľadne prestupu tepla. Stavebné spoločnosti totiž nemali inú možnosť ako vymeniť okná za nové, pretože ešte nebol vyvinutý systém, ako do pôvodných okien osadiť uvedený nový typ skla.

Naša spoločnosť v súčasnosti poskytuje riešenie vo forme profilového systému Thermoclip 08, ktorý vznikol počas dlhodobého vývojového procesu. Uvedený profilový systém umožňuje do pôvodného dreveného okna osadenie izolačných dvojskiel. Toto riešenie tak spĺňa všetky funkčné, estetické a v neposlednom rade i finančné požiadavky na rekonštrukciu pôvodných okien. Napriek faktu, že profilový systém Thermoclip 08 je našim nosným programom, ponúkame celý rad systémov na rekonštrukciu všetkých typov pôvodných drevených okien, ako aj zasklievanie lodžií či úpravu bytových interiérov posuvnými deliacimi priečkami. Všetky práce zabezpečujú naši certifikovaní montážni partneri po celom území SR. Sú Vám schopní poskytnúť celý rad služieb týkajúcich sa Vašich pôvodných okien. O úspešnosti našich krokov svedčí množstvo spokojných zákazníkov a obchodných partnerov, a preto veríme že si nájdeme cestu aj k Vám.

Prihlásenie
Meno:
Heslo:

Otázky a pripomienky

Izolačné dvojsklo

Rez izolačným dvojsklom

Ponúkané materiály:
Pripravujeme pre vás zoznam širokého sortimentu doplnkového materiálu.

Tepelné úniky
Tepelné úniky
Domov alebo bytových jednotiek.

     created by icondesign 2002   all rights reserved   
counter