Galéria okien

Rozvoj spoločnosti:
Spoločnosť
Jenssen Slovakia
vstúpila na Slovenský trh na jeseň roku 2000.

Technologický postup:


 Rozvoj spoločnosti

 
Spoločnosť Jenssen Slovakia vstúpila na Slovenský trh na jeseň roku 2000.
Prvé mesiace pôsobenia spoločnosti sa stretli so záujmom širokej vrstvy obyvateľstva o ňou ponúkané produkty. Ďalšie obdobie sprevádzal rast počtu certifikovaných partnerov po celom území SR a zavádzanie sieťového fungovania so zámerom pokryť čo najviac potenciálnych zákazníkov. Rýchly rozvoj sa zaslúžil o to, že k dnešnému dňu sme schopní pokryť takmer celé územie SR, aj keď v niektorých regiónoch máme záujem o posilnenie a zaškolenie nových certifikovaných partnerov.

Začiatkom roku 2002 sa naše výrobky začínajú presadzovať aj v zahraničí, keď naši českí susedia vo veľkej miere prejavili záujem o renováciu okien, nakoľko typy pôvodných okien, aké sa u nás osádzali vo veľkom počte do roku 1992, sú aj v Čechách. Z tohto dôvodu bola v januári 2002 založená dcérska spoločnosť pod názvom Jenssen Bohemia, ktorá bude využívať zabehnutý dodávateľský systém osvedčený zo Slovenska a pokrývať tak plošne celé územie českej republiky. Po uvedomení si štruktúry bytových fondov v okolitých najmä postkomunistických štátoch a pozitívnych ohlasoch na dcérsku spoločnosť v Čechách, sme dospeli k zámeru vstúpiť do týchto krajín, rovnako ako v prípade Českej republiky.

Spoločnosť plánuje koncom roka 2002 vstup aj do Rumunska, Chorvátska prípadne Slovinska. Ako sami vidíme, o produkty vyrábané na Slovensku je celoplošný záujem aj v okolitých štátoch, a preto je našim zámerom prekročiť hranice Slovenska a šíriť tak kvalitnými výrobkami dobré meno našej krajiny v zahraničí.Prihlásenie
Meno:
Heslo:

Otázky a pripomienky

Izolačné dvojsklo

Rez izolačným dvojsklom

Ponúkané materiály:
Pripravujeme pre vás zoznam širokého sortimentu doplnkového materiálu.

Tepelné úniky
Tepelné úniky
Domov alebo bytových jednotiek.

     created by icondesign 2002   all rights reserved   
counter